מזה כמה שנים אני לומד יום יום בחוברות של תן חלקנו ונהנה מלימוד תורה וקביעת עיתים. היום ראיתי את החלק של התלמוד הישראלי והרגשתי צורך במיוחד לכתוב הודעת תודה. ברצוני להודות לכם מקרב הלב על הזכות ללמוד מהחוברות ומכך שאתם כל הזמן מחדשים ומוסיפים עוד נדבך נהדר ללימוד. בעז"ה שתמשיכו להוסיף תורה בעם ישראל ולהאדירה.
גלידאי רועי
05.12.2021
לכבוד מערכת הנפלאה "ותן חלקנו", הנני בשורותיים אלו להביע הערכתי הגדולה ליוזמה הברוכה כל כך שלקחתם עליכם לזכות את ישראל, במצות לימוד תורה "דבר יום ביומו", וכן "דבר בעיתו" מה טוב, והכל נערך בשקל הקודש, במשקל במדה ובמסורה, בבחינת תפסת מועט תפסת, וכן מוגש וערוך בשפה ברורה, כשלחן הערוך ומוכן לאכול, ומעוטר בעטרת תפארת, כראוי לכבודה של תורה, כתפוחי זהב במשכיות כסף דבר דבור על אופניו! והנני חפץ להודות לכם באופן אישי, על שאני זוכה ללמוד בערכה שלכם דבר יום ביומו, ונהנה מאד, ומפנים הדברים, וזוכה ליישם אותם בתוך החיים בפועל, וברוך ה' מרגיש התעלות, ונהנה מרב טוב הצפון! אשריכם ואשרי חלקכם! חזקו ואמצו להמשיך להגדיל תורה ולהאדירה, ולזכות את הרבים ביתר שאת וביתר עוז! ישלם ה' פעלכם, ותהי משכרתכם שלימה מעם ה'
אלקי ישראל, אמן ואמן!
ממני המוקיר ומעריך בכל לב,
מנוי קבוע וקורא נלהב
איציק רווח טבריה
03.08.2021
שמעו ספר נדיר
ממליץ בחום
ואני רק ביום השני...
רפאל טייב
08.10.2020
"הרגע הכי טוב ביום"
שניר דאהן
26.05.2021
"נהנית בכל יום מחדש"
נעמי הררי
27.10.2020
ישר כוח
זכות גדולה שלי לקרוא כל יום
מחכים מאד, תודה
דוד מוטהדה
16.07.2020
מהמם ומרומם את הנפש והנשמה
מרטין פרץ
27.10.2020
דילוג לתוכן