למי זה מיועד?

“ותן חלקנו” הינו ספרון חודשי ללימוד יומי, הכולל קטעי לימוד קצרים וקלים של גמרא, משנה, והלכה. עם ביאור חדש שנערכו ע”י צוות תלמידי חכמים, ומיועד לניצול דקות ספורות בכל יום ל”קביעת עיתים” לתורה. לקראת שבת, מובאים דברי תורה קצרים, ופרשת שבוע עם תרגום אונקלוס ופירוש רש”י. הספרון נשלח לביתך אחת לחודש, או במהדורת מייל יומית.

תמונות מתוך שירי האומנים ופעילויות שונות
דילוג לתוכן