טיפ 1
02.05.2015
מכסה את לימוד התורה היומי- "גם וגם וגם" (משנה, גמרא, הלכה) באופן תמציתי,
נגיש ובקלות יחסית שניתן ללמוד בו לבד
טיפ 2
12.06.2015

שומר על הקשר עם הדת והאמונה גם "בין לבין" במהלך היום- זמין בכל רגע